"Добре дошли на официалният сайт на ОП ''СИП и ТИЦ" - Велинград"

http://www.tic.velingrad.bg/

Туристически информационният център

   ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ТИЦ” – ВЕЛИНГРАД

Община Велинград и Програмата на ООН за развитие “Възможности 21 век” разработват и осъществяват Проект за усботи за ртойчиво развитие на Общината. Замисълът намира израз в създаването на Център за Бизнес и Информация,  който да раеализацията на тази стратегия. Официално е открит на 21.04.1999 г. Помещава се на първия етаж в сграда, в ценъра на града, на адрес: площад “Свобода”. От 1999 г. настоящият център работи като общинско предприятие.

Мултимедия бар

Предишен
МИГ Белово, Септември, Велинград  с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА ВТОРИ ПРИЕМ по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград

ПОКАНА/ОБЯВА   МИГ Белово, Септември,...

МИГ „Белово, Септември, Велинград“ отвори втори прием на проектни предложения по мярка 1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.036 МИГ „Белово, Септември, Велинград – предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица“.

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА...

ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОДИ  МЕСЕЦ август 2018 г.

    04.08 – 6 –ти км Сборен пункт – „Вельова...

Въвеждат SMS-паркиране в Синята зона във Велинград

     От 6 август /понеделник/ гражданите и...

МИГ Белово, Септември, Велинград обявява ВТОРИ ПРИЕМ по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград

ПОКАНА/ОБЯВА   МИГ Белово, Септември,...

Базар на занаятите 2018 Велинград

      На 10.07.2018г. от 16ч.  ще бъде открит...

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

      МИГ „Белово, Септември, Велинград“,...

ОБЯВА  МИГ Белово, Септември, Велинград  с подкрепата на  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВА   МИГ Белово, Септември, Велинград  с...

ОБЯВА  МИГ Белово, Септември, Велинград  с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020

ПОКАНА/ОБЯВА   МИГ Белово, Септември,...

ПОКАНА/ОБЯВА

            МИГ Белово, Септември,...

ОБЯВА  МИГ Белово, Септември, Велинград  с подкрепата на  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

.                 ОБЯВА   МИГ...

Община Велинград отбеляза Международния ден на детето – 1 юни

    На 1 юни от 10.30 часа на Централен...

Шампион в 25-тото издание на лекоатлетическата щафета за купа “Велинград” стана СУ „Методий Драгинов”

      На 31 май се проведе традиционната...

Централен минерален плаж „Йосиф Шнитер” ще посрещне летния сезон освежен и обновен

     Преди началото на най-любимият ни...

Празници на минералната вода

     С богата програма и интересни събития...

Translate »