Posts by admin

Обява

Публикувано от на Mar 11, 2019 в Новини | 0 коментара

Обява

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 „Местна Инициативна Група – Белово, Септември, Велинград“ кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата...

Прочети повече

ГРАФИК ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ МАРТ

Публикувано от на Mar 7, 2019 в Атракции, Новини | 0 коментара

ГРАФИК ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ МАРТ

Прочети повече

ОБЯВА

Публикувано от на Feb 6, 2019 в Новини | Comments Off on ОБЯВА

ОБЯВА

  МИГ Белово, Септември, Велинград  с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020   ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите...

Прочети повече

ГРАФИК ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ

Публикувано от на Jan 30, 2019 в Атракции, Новини | Comments Off on ГРАФИК ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ

ГРАФИК ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ

ГРАФИК ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ   месец Февруари 2019 г.   на ТД „Юндола“ – Велинград     02.02.2018 г.  маршрут от  хотел „Свети Спас“ до „Вазова поляна“ тръгване в 9,30 часа от последна спирка на кв. Чепино Водач: Румен Матев     09.02.2019 г. маршрут  до с. Дорково, местността „Цепина“ тръгване  9,00 часа от...

Прочети повече

Туристически походи месец януари

Публикувано от на Jan 16, 2019 в Атракции, Новини | Comments Off on Туристически походи месец януари

Туристически походи месец януари

Прочети повече
Translate »