Posts by admin

ОБЯВА

Публикувано от на Nov 19, 2018 в Новини | 0 коментара

ОБЯВА

ОБЯВА   МИГ Белово, Септември, Велинград  с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020   ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.127 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“,...

Прочети повече

Туристическият информационен център – Велинград е със сертификат от Министерството на туризма

Публикувано от на Nov 16, 2018 в Новини | Comments Off on Туристическият информационен център – Велинград е със сертификат от Министерството на туризма

Туристическият информационен център – Велинград е със сертификат от Министерството на туризма

     Министерството на туризма издаде сертификат на ТИЦ – Велинград. Така туристическият център става един от първите 10, вписани в Националния туристически регистър към Министерството и вече е част от Националната мрежа на туристическите информационни центрове. Документите за сертифициране по Наредба №2 бяха...

Прочети повече

Покана

Публикувано от на Nov 15, 2018 в Новини | 0 коментара

Покана

П О К А Н А     за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна...

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано от на Nov 1, 2018 в Новини | 0 коментара

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ   за изменение на процедура на подбор на проекти BG05M9OP001- 2.1 – 001  МИГ „Белово, Септември, Велинград – социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“, ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020         „Местна Инициативна Група –...

Прочети повече

ОБЯВА

Публикувано от на Oct 30, 2018 в Новини | 0 коментара

ОБЯВА

МИГ Белово, Септември, Велинград  с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020        ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби...

Прочети повече
Translate »