Новини

ОБЯВА

Публикувано от на Feb 6, 2019 в Новини | Comments Off on ОБЯВА

ОБЯВА

  МИГ Белово, Септември, Велинград  с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020   ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите...

Прочети повече

ГРАФИК ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ

Публикувано от на Jan 30, 2019 в Атракции, Новини | Comments Off on ГРАФИК ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ

ГРАФИК ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ

ГРАФИК ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ   месец Февруари 2019 г.   на ТД „Юндола“ – Велинград     02.02.2018 г.  маршрут от  хотел „Свети Спас“ до „Вазова поляна“ тръгване в 9,30 часа от последна спирка на кв. Чепино Водач: Румен Матев     09.02.2019 г. маршрут  до с. Дорково, местността „Цепина“ тръгване  9,00 часа от...

Прочети повече

Туристически походи месец януари

Публикувано от на Jan 16, 2019 в Атракции, Новини | Comments Off on Туристически походи месец януари

Туристически походи месец януари

Прочети повече

Проект “Насърчаване на предприемчеството в област Пазарджик и област Кърджали” на сдружение “Обществен Фонд за Подпомагане”

Публикувано от на Jan 14, 2019 в Новини | Comments Off on Проект “Насърчаване на предприемчеството в област Пазарджик и област Кърджали” на сдружение “Обществен Фонд за Подпомагане”

Проект “Насърчаване на предприемчеството в област Пазарджик и област Кърджали” на сдружение “Обществен Фонд за Подпомагане”

   Представители на водещата организация по проект “Насърчаване на предприемачеството в област Пазарджик и област Кърджали”, Сдружение „Обществен фонд за подпомагане“, ще проведат на 17.01.2019 г., съгласно посочения график по-долу, информационно-мотивиращи срещи в гр.Велинград и гр.Пазарджик, с местни представители на...

Прочети повече

Обява

Публикувано от на Dec 31, 2018 в Новини | Comments Off on Обява

Обява

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”      МИГ „Белово, Септември, Велинград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември,...

Прочети повече

ПРОГРАМА

Публикувано от на Dec 18, 2018 в Новини | Comments Off on ПРОГРАМА

ПРОГРАМА

П Р О Г Р А М А               на еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от...

Прочети повече
Translate »