Покана

Публикувано от на Nov 27, 2018 в Новини | 0 коментара

Покана

logo1П О К А Н А

 

            за участие в еднодневна информационна среща,

свързана с подготовка на проекти по

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG06RDNP001-19.127 МИГ „Белово, Септември, Велинград“.

            Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.127 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,

            Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 30.11.2018г. в град Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35 ,заседателна зала на Община Велинград от 10:30 часа.

            На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване по процедура по № BG06RDNP001-19.127 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

 

 

 

 

 

15.11.2018 г.                                                                                    

гр. Белово       

 

Мария Иванова Тодорова-Митова

Изпълнителен директор

на МИГ „Белово,Септември, Велинград“ 

logo2

 

Translate »