ПОКАНА

Публикувано от на Dec 18, 2018 в Новини | Comments Off on ПОКАНА

ПОКАНА

 

logo1П О К А Н А

 

            за участие в еднодневна информационна среща,

свързана с подготовка на проекти по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград -процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград

 

            Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград

            Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 09.01.2019г. в град Велинград, хотел „Елбрус“ ,бул.“Хан Аспарух“ № 116 ,малка заседателна зала от 10,30 часа.

            На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград- мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

18.12.2018 г.                                                                                    

гр. Белово       

Мария Иванова Тодорова-Митова

Изпълнителен директор

на МИГ „Белово,Септември, Велинград“ 

logo2

 

                                                                                    

                                                                                                         

Translate »