Проект “Насърчаване на предприемчеството в област Пазарджик и област Кърджали” на сдружение “Обществен Фонд за Подпомагане”

Публикувано от на Jan 14, 2019 в Новини | Comments Off on Проект “Насърчаване на предприемчеството в област Пазарджик и област Кърджали” на сдружение “Обществен Фонд за Подпомагане”

Проект “Насърчаване на предприемчеството в област Пазарджик и област Кърджали” на сдружение “Обществен Фонд за Подпомагане”

   Представители на водещата организация по проект “Насърчаване на предприемачеството в област Пазарджик и област Кърджали”, Сдружение „Обществен фонд за подпомагане“, ще проведат на 17.01.2019 г., съгласно посочения график по-долу, информационно-мотивиращи срещи в гр.Велинград и гр.Пазарджик, с местни представители на целевите групи.
   На срещите ще бъдат разяснени възможностите и изискванията за включване в проектните дейности, които предстоят, като по-активните лица успяха да се възползват и от предоставената възможност за провеждане на индивидуални срещи, по информиране и мотивиране.
     Също така ще бъде предоставен линеен график по изпълнение на проекта с уточнени следващи стъпки по обучение, консултиране, развитие и стартиране на индивидуални бизнес проекти.
Включването в срещите и последващите дейности не задължават участниците за участие в следващите етапи на проекта.
      На 17.01.2019 г от 10.30 часа в “Туристически информационен център ” Велинград, площад “Свобода” №1, за контакт и информация : тел. 0879530088
      

Translate »