Заповед

Публикувано от на Mar 17, 2020 в Новини, Новини СИП | 0 коментара

Заповед

З А П О В Е Д

……………….

ГР. ВЕЛИНГРАДВъв връзка със създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция от заболяването и намаляване на риска от заразяване с коронавирусна инфекция / COVID 19 /, както и за предприемане на мерки за предпазване от грипен вирус, остри респираторни заболявания и корона вирус на основание чл. 14 от Правилник за дейността на Общинско предприятие „СИП и ТИЦ” гр. Велинград, във връзкас Заповед №439/17.03.2020г. на кмета на община Велинград,

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Считано от 17.03.2020г. спирам дейността на отдел „ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ“, отдиел „МИНЕРАЛНИ БАНИ“, отдел „СПОРТНИ ИМОТИ“ и отдел „МАРКЕТИНГ“.
  2. Считано от 17.03.2020г. нареждам да бъдат затворени за посещения от граждани обект „Туристически информационен център“, обект „Покрит плувен басейн -Антон Митров“, обект „Градски стадион – Велинград“, обект „Кална баня“ и обект „Радонова баня“.

III. Считано от 17.03.2020г. на обект Общински пазар – Велинград да бъде извършвана търговия само с хранителни продукти незабранени за продажба на открито.

  1. Настоящата заповед важи до второ нареждане.

 

 

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на всички заинтересовани служители и граждани за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

 

                                                                            Подпис:…………………………

                                                                            Георги Стоянов Минков

                                                                            Директор ОП „СИП и ТИЦ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »