Новини

Обява за отворена процедура по Мярка 7.5

Публикувано от на Feb 11, 2022 в Новини | 0 коментара

Обява за отворена процедура по Мярка 7.5

ОБЯВА   МИГ Белово, Септември, Велинград  с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020   ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“,...

Прочети повече

Oбява за отворен прием по Мярка 2.2 на ОПИК

Публикувано от на Feb 7, 2022 в Новини | 0 коментара

Oбява за отворен прием по Мярка 2.2 на ОПИК

Oбява за отворен прием по Мярка 2.2 на ОПИК

Прочети повече

Уведомление

Публикувано от на Nov 26, 2021 в Новини | 0 коментара

Уведомление

   Уважаеми съграждани  и гости на Велинград, уведомяваме  ВИ,  че от 29.11.21 до 03.12.21г.  Радонова и Кална баня няма да работят, поради ограниченото...

Прочети повече

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “СПОРТНИ ИМОТИ, ПАЗАРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР”

Публикувано от на Oct 12, 2021 в Нормативни актове | 0 коментара

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “СПОРТНИ ИМОТИ, ПАЗАРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР”

РАЗДЕЛ ПЪРВИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Общинско предприятие “СИП и ТИЦ” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Велинград. /1/ Общинското предприятие е специализирано звено на общината за управление, стопанисване, експлоатация и поддържане на спортните имоти и пазари, както и за задоволяване...

Прочети повече

ЗАПОВЕД №439

Публикувано от на Mar 19, 2020 в Новини, Новини СИП | 0 коментара

ЗАПОВЕД №439

ЗАПОВЕД №439

Прочети повече

Заповед

Публикувано от на Mar 17, 2020 в Новини, Новини СИП | 0 коментара

Заповед

З А П О В Е Д №………………. ГР. ВЕЛИНГРАДВъв връзка със създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция от заболяването и намаляване на риска от заразяване с коронавирусна инфекция / COVID 19 /, както и за предприемане на мерки за предпазване от грипен вирус, остри респираторни заболявания и корона вирус...

Прочети повече
Translate »