"Добре дошли на официалният сайт на ОП ''СИП и ТИЦ" - Велинград"

http://www.tic.velingrad.bg/

Туристически информационният център

   ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ТИЦ” – ВЕЛИНГРАД

Община Велинград и Програмата на ООН за развитие “Възможности 21 век” разработват и осъществяват Проект за усботи за ртойчиво развитие на Общината. Замисълът намира израз в създаването на Център за Бизнес и Информация,  който да раеализацията на тази стратегия. Официално е открит на 21.04.1999 г. Помещава се на първия етаж в сграда, в ценъра на града, на адрес: площад “Свобода”. От 1999 г. настоящият център работи като общинско предприятие.

Мултимедия бар

Предишен
Обява за отворена процедура по Мярка 7.5

ОБЯВА   МИГ Белово, Септември, Велинград  с...

Oбява за отворен прием по Мярка 2.2 на ОПИК

Oбява за отворен прием по Мярка 2.2 на...

Уведомление

   Уважаеми съграждани  и гости на...

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “СПОРТНИ ИМОТИ, ПАЗАРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР”

РАЗДЕЛ ПЪРВИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Общинско...

ЗАПОВЕД №439

ЗАПОВЕД...

Заповед

З А П О В Е Д №………………. ГР....

ИЗВЪНРЕДНО  СЪОБЩЕНИЕ

   Във връзка с възникналата епидемична...

Преустановява се работата на закрит плувен басейн „Антон Митров“

     Във връзка с възникналата епидемична...

Мартенички

В Туристически информационен център –...

ОБЯВА

ОБЯВА МИГ Белово, Септември, Велинград  с...

ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ – М. АВГУСТ

03.08.2019г –  м. Просце сборно място –  парк...

Изложбата е открита!

...

Изложба живопис

...

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

     „Местна Инициативна Група –...

Програма за Дни на минералната вода

     Централен минерален плаж „Йосиф...

Translate »